ลึกลับซ่อนเงื่อน

ภาพยนตร์ลึกลับ (Mystery) ภาพยนตร์ที่ลึกลับ ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ มุ่งสร้างความฉงนงงงวย และความรู้สึกท้าทายในการแก้ไขปริศนา